ADVOCATENKANTOOR | LAW FIRM | HUKUK BÜROSU | CABINET D'AVOCAT

IUSTIFICATIO [010] ADVOCAAT

 

HOME

ADVOCATENKANTOOR IUSTIFICATIO B.V. (beter bekend als IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT) is gevestigd in het centrum van Rotterdam (Weena-Zuid 130) en is het advocatenkantoor waar juridische en forensische specialisaties doeltreffend zijn gebundeld in een algemene juridische advies-, proces- en onderzoekspraktijk. 


Mede dankzij het multidisciplinaire karakter van onze dienstverlening, kunnen wij een zaak sneller, efficiënter en effectiever behandelen. Ons kantoor beschikt namelijk over zowel academisch juridische expertise als forensische expertiseWij opereren veelal op het snijvlak van de beide vakgebieden en verrichten grensoverschrijdende werkzaamheden voor zowel nationale als internationale cliënten.

 
 

 • Ma t/m Za open 
 • Ook 's avonds open
 • Makkelijk bereikbaar
 • Scherpe tarieven
 • Ook Sociale Rechtsbijstand (Pro Deo)
 • Gratis kennismakingsgesprek

 
 

Onze werkwijze:

Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, juridische deskundigheid, snelheid en pragmatische aanpak. 


IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT heeft een breed (internationaal) blikveld, is proactief en zet graag een stap extra.

 
Uiteraard kunt u ook voor ad hoc juridische dienstverlening bij ons terecht. Wij streven echter altijd naar de meerwaarde van duurzame relaties. 
 
Op deze manier werkt ons kantoor dagelijks aan professioneel juridisch advies en optimale juridische begeleiding.

Onze Tarieven:

De diensten van ons kantoor worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief, tenzij u in aanmerking komt voor een toevoeging (Pro Deo)

De hoogte van ons uurtarief is afhankelijk van het belang van de zaak en eventuele bijzondere factoren, zoals vereiste dan wel gewenste spoed, specialisatie of bovengemiddelde aansprakelijkheidsrisico’s voor ons kantoor

In bijzondere gevallen kan een vast bedrag voor een dienst worden overeengekomen. Een overeengekomen vast bedrag wordt altijd schriftelijk aan u bevestigd. Zonder schriftelijke bevestiging kunt u ervan uitgaan dat u op basis van een uurtarief wordt bijgestaan.

 

Het verwijderen en aanpassen van BKR Registraties

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT ondersteunt u adviserend en procederend in het kader van: 
 • het verwijderen van onterechte BKR registraties 
 • het verwijderen van terechte BKR registraties
 • het aanpassen van onjuiste BKR registraties
 • het afmelden van BKR registraties

Het verwijderen en aanpassen van EVR-Coderingen

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT ondersteunt u adviserend en procederend in het kader van: 

 • het verwijderen van onterechte registraties in het IVR en EVR. 
 • het verwijderen van terechte in het IVR en EVR
 • het aanpassen van onjuiste registraties in het IVR en EVR
 

Verklaring omtrent het gedrag geweigerd?

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT staat u terzijde wanneer de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie onverhoopt heeft besloten om uw aanvraag om afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af te wijzen.


 

NIEUWS:

Alle taxichauffeurs toegang tot Schiphol 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Haarlemmermeer, waartoe Schiphol behoort, staat dat alleen taxi's met een speciale vergunning op Schiphol mogen werken. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde dat die afspraak niet is toegestaan op basis van de Wet personenvervoer 2000. Volgens deze wet kunnen slechts aanvullende regels worden gegeven met betrekking tot de bevordering en verbetering van de kwaliteit van het taxivervoer in de zogenoemde opstapmarkt. Maar het verbieden van taxivervoer op Schiphol valt daar naar het oordeel van het Gerechtshof niet onder.

Nieuwe CAO Particuliere Beveiliging

De Unie Security en CNV Beveiliging hebben met de Nederlandse Veiligheidsbranche een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO Particuliere Beveiliging die van toepassing is op alle particuliere beveiligers. 

Klacht RA: beslagleggen onder cliënten is schenden geheimhoudingsplicht

Een registeraccountant beschuldigt een collega ervan zijn geheimhoudingsplicht te hebben geschonden, door beslag te leggen bij een aantal cliënten van eerstgenoemde. De twee hebben korte tijd samengewerkt. ‘Hij kon alleen maar weten wie hij precies moest hebben omdat hij toegang heeft gehad tot al onze data’, klaagde de RA bij de Accountantskamer.