LANGUAGE: NEDERLANDS | FRANÇAISTÜRKCE | ENGLISH  
Weena-Zuid 130, 3012 NC Rotterdam, Tel. 0850030165
ADVOCATENKANTOOR IUSTIFICATIO B.V.

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT

 

Welkom bij IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT

Advocatenkantoor Iustificatio B.V. (beter bekend als IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT) gevestigd in het centrum van Rotterdam en is het advocatenkantoor waar juridische en forensische specialisaties doeltreffend zijn gebundeld in een algemene juridische advies-, proces- en onderzoekspraktijk. 


Mede dankzij het multidisciplinaire karakter van onze dienstverlening, kunnen wij een zaak sneller, efficiënter en effectiever behandelen. Ons kantoor beschikt namelijk over zowel academisch juridische expertise als forensische expertiseWij opereren veelal op het snijvlak van de beide vakgebieden en verrichten grensoverschrijdende werkzaamheden voor zowel nationale als internationale cliënten.

 
High Trust Kantoor:

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT is een High Trust kantoor. Wat houdt High Trust voor u en ons eigenlijk in? High Trust zorgt voor minder administratieve lasten voor ons advocatenkantoor. Een advocaat vraagt een toevoeging eenvoudiger aan zonder stukken mee te sturen (tenzij de Belastingdienst niet over gegevens van onze cliënt beschikt). De Raad verleent de toevoeging vervolgens snel na het uitvoeren van de draagkrachttoets. Daardoor heeft onze cliënt eerder zekerheid over de aanvraag. Voorheen moest bij een aanvraag door de advocaat een grote hoeveelheid (financiële) informatie van een cliënt worden overgelegd. Dit kostte veel tijd en vervolgens duurde het vrij lang voordat er duidelijkheid was over de aanvraag van een toevoeging. Dit behoort nu dus tot de verleden tijd.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat
 
 
Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat

Onze Expertise:

- Algemeen Privaatrecht

- Personen- en Familierecht

- Consumentenrecht

- Huurrecht

- Contractuele geschillen

- Procedures tegen incassobureaus

- Ondernemingsrecht

- Arbeidsrecht

- Bestuursrecht

- Sociaal Zekerheidsrecht

- Strafrecht

- Verwijderen en aanpassen van BKR-registraties

- Verwijderen en aanpassen van IVR-coderingen

- Verwijderen en aanpassen van EVR-coderingen

 

Onze werkwijze:

Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, juridische deskundigheid, snelheid en pragmatische aanpak. 


IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT heeft een breed (internationaal) blikveld, is proactief en zet graag een stap extra.

 
Uiteraard kunt u ook voor ad hoc juridische dienstverlening bij ons terecht. Wij streven echter altijd naar de meerwaarde van duurzame relaties. 
 
Op deze manier werkt ons kantoor dagelijks aan professioneel juridisch advies en optimale juridische begeleiding.

Onze Tarieven:

De diensten van ons kantoor worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief, tenzij u in aanmerking komt voor een toevoeging (Pro Deo)

De hoogte van ons uurtarief is afhankelijk van het belang van de zaak en eventuele bijzondere factoren, zoals vereiste dan wel gewenste spoed, specialisatie of bovengemiddelde aansprakelijkheidsrisico’s voor ons kantoor

In bijzondere gevallen kan een vast bedrag voor een dienst worden overeengekomen. Een overeengekomen vast bedrag wordt altijd schriftelijk aan u bevestigd. Zonder schriftelijke bevestiging kunt u ervan uitgaan dat u op basis van een uurtarief wordt bijgestaan.

 
Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat

Strafrecht

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u in verband met een misdrijf voor de rechtbank bent gedagvaard of van de officier van justitie een strafbeschikking heeft ontvangen.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat

Contractenrecht

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u een conflict heeft met een particulier of bedrijf, als u een onverschuldigde betaling heeft gedaan, als u advies wilt bij het opstellen of uitvoeren van een overeenkomst of als u onrechtmatig bent behandeld.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat

Veel schulden? Problemen met deurwaarders?

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u gedagvaard bent ter zake van een openstaande rekening die u betwist.

 
Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat

Het verwijderen van negatieve BKR-registraties

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u negatief geregistreerd staat in het CKI van de Stichting BKR.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat

Huurrecht

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp, als de huur wordt opgezegd, of als er een conflict is over de hoogte van de huur, het onderhoud van uw woning, bedrijfsruimte.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat

Personen- en familierecht

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u een procedure wilt voeren over onder meer echtscheiding, ouderlijk gezag, omgangsregeling, alimentatie, adoptie, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, curatele, bewind, naamswijziging.

 
Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat

Arbeidsrecht

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u ontslagen wordt of indien u als werknemer of werkgever een conflict heeft over werk, ziekte, loon, of als u vragen heeft over een arbeidscontract en/of als u bemiddeling wilt in uw arbeidsrelatie.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat

Uitkering geweigerd, ingetrokken of opgeschort?

IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u problemen heeft over een uitkering, zoals bijstand, WW, ZW, kinderbijslag, uitkeringen voor nabestaanden.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat

Bestuursrecht

De overheid is in Nederland onontkoombaar aanwezig. Of u nu jong bent (kinderbijslag) of oud (AOW), rijk (belasting) of arm (bijstand), of u iets wilt (een bouwplan realiseren) of juist niet (het bouwplan van uw buren tegenhouden), telkens krijgt u met de overheid te maken. De macht van een overheidsinstelling is enorm, maar begrensd. Bovendien kan ieder overheidshandelen bij de rechter ter discussie worden gesteld. De rechter die over de overhead gaat, is in veel gevallen de bestuursrechter.

 

NIEUWS:

Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat

Alle taxichauffeurs toegang tot Schiphol
(ECLI:NL:GHAMS:2015:1347)

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Haarlemmermeer, waartoe Schiphol behoort, staat dat alleen taxi's met een speciale vergunning op Schiphol mogen werken. 


Een behoorlijk aantal taxichauffeurs kon zich totaal niet verenigen met deze gang van zaken. Deze taxichauffeurs hebben zich dan ook direct gewend tot Mr. B.A.S. van Leeuwen (advocaat) met het verzoek om voor hen (individueel) in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof Amsterdam. 


Uiteraard met succes!  

Advocatenkantoor Iustificatio B.V. h.o.d.n. IUSTIFICATIO 010 ADVOCAAT, Mr. B.A.S. van Leeuwen, Advocaat, Bas van Leeuwen Advocaat

Marokkaans huwelijksvermogensrecht
(ECLI:NL:GHAMS:2014:3339)

Uit artikel 49 Mud volgt dat door een huwelijk van partijen geen gemeenschap van goederen ontstaat. Wel staat het partijen vrij om afspraken te maken over vermogen dat ieder van hen na het huwelijk heeft verworven. Een dergelijke afspraak dient te worden gemaakt bij de huwelijkssluiting en te worden vastgelegd in een akte. De door de vrouw gestelde 'inspanningen en werkzaamheden brengen niet met zich dat naar Marokkaans recht een gemeenschap van goederen is ontstaat'. Volgens het Gerechtshof te Amsterdam kan de vrouw 'wel aanspraak maken op vergoeding voor tijdens het huwelijk geleverde inspanningen die hebben bijgedragen aan de vermogensvermeerdering van de man.'