IUSTIFICATIO

ADVOCATENKANTOOR IUSTIFICATIO B.V.

LAW PRACTICE CORPORATE COMPLIANCE | INTERNAL INVESTIGATIONS

 
Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

Advocatenpraktijk

Advocatenkantoor Iustificatio B.V. is het advocatenkantoor waar juridische en forensische specialisaties doeltreffend zijn gebundeld in een algemene juridische advies-, proces- en onderzoekspraktijk.


De advocatenpraktijk is opgericht door Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN, advocaat te Rotterdam.

Werkwijze

De werkwijze van de advocaat kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, juridische deskundigheid, snelheid en pragmatische aanpak. 


Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN heeft een breed (internationaal) blikveld, is proactief en zet graag een stap extra.


Uiteraard kunt u ook voor ad hoc juridische dienstverlening bij hem terecht. 

Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN streeft echter altijd naar de meerwaarde van duurzame relaties. 

Op deze manier werkt hij dagelijks aan professioneel juridisch advies en optimale juridische begeleiding.

Tarieven

Ons kantoor vindt dat iedereen recht heeft op goede rechtsbijstand. Om die reden neemt ons kantoor deel aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand (“toevoeging”).  Voor een vaste eigen bijdrage (afhankelijk van uw inkomen) neemt de advocaat uw zaak in behandeling. De overheid betaalt dan aan hem een basisbedrag ad € 105,61 exclusief BTW per toegevoegd punt (Indexering vergoeding 2016).


Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging hanteert de advocaat een concurrerend uurtarief. Vervolgens wordt het honorarium bepaald door dit uurtarief te vermenigvuldigen met de door de betreffende dienstverlener aan de zaak bestede tijd in uren.
 
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
www.mrbasvanleeuwen.nl
 

Expertises:

 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
www.mrbasvanleeuwen.nl
 

Branches:

 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
 • Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
  www.mrbasvanleeuwen.nl
Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat
www.mrbasvanleeuwen.nl
 

Special Topics:

Law Practice:

- Strafrecht

- Contractenrecht

- Veel schulden? Problemen met   deurwaarders?

- Aanvechten van BKR-registraties?

- Huurrecht

- Personen- en Familierecht

Sociaal Zekerheidsrecht

- Bestuursrecht

Corporate Compliance:

- Integriteitsscan

- Integriteitsaudit

- Integriteitsindex

- Overheid en Integriteit

- Legal Compliance Audit

- Gedragscodes ontwikkelen

Internal Investigations:

- Fraud Intelligence Audit

- Toedrachtsonderzoeken

- Open bronnen onderzoeken

- Screening (Rechts)personen

- Pre-employement screening

- Verhaalsonderzoeken

 

Law Practice:

Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

Strafrecht

Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u in verband met een misdrijf voor de rechtbank bent gedagvaard of van de officier van justitie een strafbeschikking heeft ontvangen.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

Contractenrecht

Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u een conflict heeft met een particulier of bedrijf, als u een onverschuldigde betaling heeft gedaan, als u advies wilt bij het opstellen of uitvoeren van een overeenkomst of als u onrechtmatig bent behandeld.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

Veel schulden? Problemen met deurwaarders?

Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u gedagvaard bent ter zake van een openstaande rekening die u betwist.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

Het aanvechten van negatieve BKR-registraties

Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u negatief geregistreerd staat in het CKI van de Stichting BKR.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

Huurrecht

Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp, als de huur wordt opgezegd, of als er een conflict is over de hoogte van de huur, het onderhoud van uw woning, bedrijfsruimte.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

Personen- en familierecht

Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u een procedure wilt voeren over onder meer echtscheiding, ouderlijk gezag, omgangsregeling, alimentatie, adoptie, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, curatele, bewind, naamswijziging.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

Het aanvechten van EVA-codering

Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u geregistreerd staat in de Externe Verwijzingsapplicatie (EVA) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. 

Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

Uitkering geweigerd, ingetrokken of opgeschort?

Mr. B.A.S. VAN LEEUWEN ondersteunt u met uitstekende (sociale) rechtshulp als u problemen heeft over een uitkering, zoals bijstand, WW, ZW, kinderbijslag, uitkeringen voor nabestaanden.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

Bestuursrecht

De overheid is in Nederland onontkoombaar aanwezig. Of u nu jong bent (kinderbijslag) of oud (AOW), rijk (belasting) of arm (bijstand), of u iets wilt (een bouwplan realiseren) of juist niet (het bouwplan van uw buren tegenhouden), telkens krijgt u met de overheid te maken. De macht van een overheidsinstelling is enorm, maar begrensd. Bovendien kan ieder overheidshandelen bij de rechter ter discussie worden gesteld. De rechter die over de overhead gaat, is in veel gevallen de bestuursrechter.

Erkend leerbedrijf:

Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

MBO-studenten

Voor MBO studenten bestaat er de mogelijkheid om stage te lopen. De stage is bedoeld om werkervaring op te doen in de functie van juridisch medewerker zakelijke dienstverlening (niveau 4). We geven je de kans om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat. 

Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

HBO-studenten

Voor HBO-rechtenstudenten bestaat er de mogelijkheid om zes weken stage te lopen. De studentenstage is bedoeld om kennis te maken met de praktijk van de advocatuur.

Advocatenkantoor Iustificatio B.V., Bas van Leeuwen Advocaat

WO-studenten

Voor Universitaire rechtenstudenten bestaat er de mogelijkheid om zes weken stage te lopen. De studentenstage is bedoeld om kennis te maken met de praktijk van de advocatuur.

 

Externe links: