Aandeelhoudersaansprakelijkheid

aansprakelijkheid aandeelhouder

Aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Een aandeelhouder kan ten hoogste de waarde van zijn aandelen kwijtraken als de vennootschap failleert of wordt geliquideerd.

Dat betekent echter niet dat de aandeelhouder altijd buiten schot blijft. Een belangrijk voorbeeld van de aansprakelijke aandeelhouder is de aandeelhouder die zich te vergaand bemoeit met het beleid in de vennootschap, de feitelijke bestuurder.

Feitelijk bestuurder

Als een aandeelhouder zich gedraagt als feitelijk bestuurder kan hij, dus ook zonder dat hij formeel benoemd is tot bestuurder, in privé aansprakelijk worden gehouden.

De reden daarvoor is dat de regels voor bestuurdersaansprakelijkheid niet alleen op bestuurders worden toegepast, maar ook op feitelijke beleidsbepalers. Wie de feitelijke leiding over de BV neemt kan dus ook aansprakelijk zijn schulden van de vennootschap. Het doet er daarbij niet toe of iemand ook als bestuurder of procuratiehouder geregistreerd staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Dit soort aansprakelijkheid komt regelmatig voor, ook in faillissement. Het is de curator vaak vrij snel duidelijk wie de beleidsbeslissingen genomen heeft en dit is dus een vorm van aandeelhoudersaansprakelijkheid, waar zeker rekening mee gehouden moet worden.

Vragen

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande artikel, dan raden wij u aan om contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht.