Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht gaat over de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. Als iemand aansprakelijk is, moet deze verhaal op zijn of haar vermogen accepteren ter voldoening van een of meer verbintenissen, ook wanneer hij of zij de verbintenis niet tot stand heeft gebracht.

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Indien iemand een ander verwijt dat deze schade heeft toegebracht, kan degene die schade heeft geleden die persoon aansprakelijk stellen.

Neem hier contact op met een advocaat op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

Leave a Comment