Cassatie

Cassatie is de vernietiging van een beslissing door de Hoge Raad der Nederlanden, het hoogste rechtsprekend orgaan van het land. De Hoge Raad houdt dan alleen rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf.

Indien de cassatierechter vaststelt dat de lagere rechter het recht inderdaad niet correct heeft toegepast dan zal hij de uitspraak van deze lagere rechter verbreken. Dit verklaart meteen de term cassatie: het is afgeleid van het woord cassare, dat verbrijzelen betekent in het Latijn. Of casser, het Franse breken.

Neem hier contact op met een advocaat gespecialiseerd in cassatie.

Leave a Comment