Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. Sinds 1 januari 2006 zijn de van toepassing zijnde regels van dwingend- en regelend recht vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het verzekeringsrecht was daarvoor geregeld in het in 1838 ingevoerde Wetboek van Koophandel.

Neem hier contact op met een advocaat op het gebied van het verzekeringsrecht.

Leave a Comment